Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 251

РЕШЕНИЕ № 251
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общинският съвет – гр. Русе реши:

1. Допълва т. 2 от Приложение 2.1 на Решение № 82, прието с Протокол № 7 от 28.02.2008 год. на Общински съвет – Русе със следното съдържание: “- Магазин за хранителни стоки /супермаркет/ в комплекс “Здравец – изток”, гр. Русе, акт за общинска собственост № 231 от 11.10.1995 год.”