Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 253

РЕШЕНИЕ № 253
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.270 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема начален баланс при ликвидация на “Инвеститорски контрол” ЕООД.