Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 254 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.27, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1, т.2 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява Наум Андонов Димитров – Н.В.ПР. Русенския Митрополит Наум със званието „Почетен гражданин“ на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)