Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 254

РЕШЕНИЕ № 254
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.270 от Търговския закон, Общинския съвет реши:

1. Приема Учредителен акт на “Чистота–Русе” ЕООД.
2. Приема начален баланс при ликвидация на “Чистота–Русе” ЕООД.