Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 255

РЕШЕНИЕ № 255
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 и § 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за защита на животните, Общинският съвет реши:

1.Приема „Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Русе” – Приложение № 1