Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 256 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши:

1. Приема годишния отчет на ВЧ „Зора – 1866“ за 2023 г., съгласно Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЧ   ЗОРА1866“, ГР. РУСЕ

                                                                       ОТЧЕТ 2023 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
I. Актуално състояние на читалището като център с възможности за предоставяне на услуги:
1. Наименование на читалището: ВЧ „Зора –1866“– г. Русе
2. Населено място: г. Русе, община Русе
3. Брой регистрирани читалищни членове: 169
4. Брой посетители на предоставяни от читалището услуги:  4768
5. Извършена пререгистрация на читалището в определения от ЗНЧ срок: Да
6. Проведени събрания – общи и на настоятелството: 5 –в т.ч. общи – 2 , настоятелство -3.
II. Административен капацитет
Субсидирана численост на персонала през 2023 г.: 6
2. Участия на работещите в читалищата в обучения за повишаване на квалификацията, работни срещи, дискусии и други форми за развитие на капацитета на служителите: 2 бр.
3. Наложени санкции на читалището по чл. 31, 32 и 33 от Закона за народните читалища:  не
III. Материална база
Сграден фонд Читалището е настанено в предоставена за безвъзмездно ползване сграда на ул. Духовно възраждане № 1, с Решение № 39 / 04.12.1990 г., на Временен изп. комитет на  ОбНС  Русе и посл.Решение № 467 , прието с Протокол № 46 / 23.11.2001г. на Общ.съвет Русе, като от 2004 г. се ползва само новата част на имота на ул.Никола Палаузов № 3 , след като старата част от имота бе реституирана през същата година. Общата площ на сградата е 567 м2 със голям салон със сцена на първи етаж , малка зала в сутерена , която от 1991г. , ежегодно се отдава под наем почасово – за 3,5 часа на общ.духов оркестър /но се ползва от същия по 24 часа 365 дни /, един кабинет за репетиции и сбирки на клубовете , библиотека на първи етаж , книгохранилище в сутерена и два огромни , тъмни и студени коридора ,със съответните стълбища . Липсва помещение за ЧИТАЛНЯ  и възможост за разширяване на полезната ползваема площ , която е по-малко от 50 % от цялата площ. Сградата е построена през 1968 г. за център на българо-съветската дружба в Русе-монолитна , едноетажна ,със сутеренен етаж.Основен ремонт не е правен.Със средства от целево дофинансиране от МК на България , чрез спечелили проекти бе подменена 80% от старата ,прогнила и изкривена нискокачествена дървена дограма. Криво-ляво успяхме да отстраним част от течовете от покрива на сградата –около 90% , предимно  със средства от дарения и 4000лв от МК. За наша радост младежите от Ротари клуб Русе и други частни дарители направиха кампания за набиране на дарения под формата на извършени услуги и така бяха измазани таваните , бе освежен големия салон – стени и паркет  и остана нерешен въпросът с отоплението и охлаждането на същия. Необходимите средства са около 26 000 лв./ оферирано от Овергаз.През 2018 година ни бяха отпуснати 13000лв допълнителни средства за текущ ремонт на малката зала в сутерена /където репетира общ.духов оркестър /  за отстраняване на теч и влага от стените . Ремонтът бе извършен по времето , когато наемателят ползваше годишния си платен отпуск.Извършихме текущ ремонт на тоалетните -подмяна на 2 врати и 2 тоалетни гърнета с оборудването за пускане на вода  и подмяна на изгнилите канализационни тръби . С нищожните ни средства се стараем да поддържаме сградата в чист и приличен вид, защото освен читателите , имаме нарастване на броя на самодейците и участниците в школите  и клубовете на читалището . Със средства на Дарител бяха претапицирани столовете в голимия салон /170 бр./,направен   кът за гримьорна , обновен прожекционния екран , сложени щори на прозорците на салона , закупени лъчисти отоплителни уреди , подменено осветлението на сцената и салона и др.
Наличие на осигурен достъп до читалищната сграда за хора с увреждания: да
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 2023
1. Библиотечно и информационно обслужване
– Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд:  27546
– Брой на ново закупените книги през 2023 г.: 5
– Брой дарени книги през 2023 г.: 60
– Брой на абонираните за 2023 г. периодични издания:  4
– Брой творчески срещи в библиотеката през 2023 г.:  4
– Брой читателски посещения през 2023 г.:  3308
– Брой заета литература през 2023 г.: 8440  .
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване
– Брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства:  2 бр. компютри 2 бр. принтери
– Закупена нова техника през 2023 г.: не
– Осигурен достъп до интернет:  да
– Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване (напр.     Автоматизирана библиотека PC-TM, Да – от 2007г. Автоматизирана библиотека РС- ТМ.
– Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по зададени от потребителя параметри: да
– Наличие на услуга за онлайн обслужване на потребители и брой обслужени потребители онлайн през 2023 г.:  Да при  читатели ползващи онлайн услуги.
– Дигитализация на фондове – брой дигитализирани фондови единици през 2023 г.: не 
– Използване на уебсайт, фейсбук или други електронни комуникационни канали за популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя: фейсбук страницаи електронна поща да
– Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение: не
– Извършени дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-информационното обслужване през 2023 г.: Въвеждане в действие на Модул „Читатели – Заемане и връщане на литература”.
3.Брой художествени състави за любителско творчество, функционирали през 2023 г. Театър-школа „ Артистисимо-Зора” , с р-л Иглика Пеева и худ. р-л,  проф. д-р Александър Илиев и участници ученици от 1-ви до 12 клас , средно около – 25 Алтернативно кино „Група Русефилм” с председател Пламен Личев и членове – 30 Художествено слово „Зора” с р-л Иглика Пеева и три възрастови групи  ученици от 7 до 13 години , от 14 до 19 години и за желаещи над 19 години  с брой участници – 16
4.Колективни и индивидуални форми на обучение – клубове, школи, курсове, кръжоци, ателиета, студиа, курсове по изкуствата и други области на знанието, културата, науката и информационните технологии; издателска дейност и др. Клуб за спортни танци „Фламинго ТЙМ“ Литературен клуб „Любен Каравелов” , с р-л Крум Гергицов и брой участници –  25 Клуб по творческо писане  „ Литературата” , с р-л Иглика Пеева за ученици от 7 до 13 години и от 14 до 19 години и участници около 12 души                                                                              Школа по журналистика със сайт , с р-л Иглика Пеева и участници  7 души Клуб „Бъди екскурзовод в Русе” с р-л Владимира Велинова  и  участници студенти от РУ Фотоклуб  „Зора-Русе” с ръководител Николай Василев и членове – 15
5. Социална политика на читалището. Работим предимно с ученици и пенсионери.Сградата не е достъпна за хора с увреждания.
6. Музейна или eтнографска сбирка: обновяване на музейни или етнографски колекции, създаване на нови. 6. Музейна или eтнографска сбирка: обновяване на музейни или етнографски колекции, създаване на нови.                                                                                                                                                           1.    Сбирка произведения на автори, родени в Русе в библиотеката на читалището – 178 2=Сбирка късометражни филми в читалището – 165                                                                           Сбирка награди на хор „Родина” – съхранява се в библиотеката на читалището, 10 броя награди са заети от Исторически музей в Русе Сбирка „Стара кинолюбителска техника” проектори, камери, лабораторно оборудване – в сутерена на читалището; Сбирка „Фотоси от историята ни  Русе вчера и днес”.
7. Брой публични прояви и събития, организирани от читалището в населеното място/район, които читалището обслужва през 2023: 65 бр. Реализирани културно-масови мероприятия за период 01.01.-31.12.2023 г. –  32 бр. както следва : Библиотечни витрини  юбилейни 14 бр. Представяне на книги авторски 4 бр. Авторски фотоизложби 3 бр. Кинопрожекции  4 бр. Участия в кинофестивали 3 бр. Театрални премиери на децата от клуб Артистисимо 2 бр. Представяне на лит. творби на членове на нашите клубове 3 бр. ВСИЧКО Е ФИЛМИРАНО !
8. Брой участия на ваши художествени състави в общински и регионални, национални и международни форуми, събори, конкурси през 2023. 18 бр. Участие в международни форуми   :  1 бр. Клуб по творческо писане  „Слово“ Театършкола Артистисимо – 1 бр.; международен фестивал на изкуствата „Аркана“ Национални 12 бр. Регионални  4 бр.
9. Брой получени отличия и награди от участия на ваши художествени състави в общински и регионални, национални и международни форуми, събори, конкурси през 2023 г. 14 бр. Фестивал на Алтернативното кино „Мини филм“ град Попово : първа награда за филма „Кале Широково“ Награда за режисура за филма „Как се снима зимен филм. Награда за звуково оформление за филма „Танцът на вятъра“ Награда за къс филм за анимацията „Снайперист“ Излъчени два филма по телемизиа ТВ Туризъм : „Съкровището“ и „Танцът на вятъра“ Национален ученически литературен конкурс „Стоян Михайловски“: 3 първи награди 1 втора награда Конкурс за художествено слово „За да я има България“ Две първи и две втори награди
10. Брой проекти, реализирани през 2023 г. Проект  „Дигитално  достъпни  обекти на културното наследство“ Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”
11. Проекти, чиято реализация продължава през 2023 г.  Дигитално достъпни обекти на културното наследство.
12. Въведени нови художествени и/или образователни форми през 2023 г. Запознаване на ученици от СУ  с историята на Русе и развитието на града през годините – подарени 35 бр.филми , изработени от Група Русефилм.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА 2023 г.  101722, 27 лв. 1. Субсидии: 1.1. Субсидия от държавния бюджет 90324,00 1.2. Субсидия от местния бюджет (общинско дофинансиране) 1954,00 1.3. Получени бюджетни средства по проекти от общината  0   1.4. Получени бюджетни средства по проекти от Мин. на културата 1229,67   1.5. Получени бюджетни средства за ремонти и климатици 3000,00 2. Други приходи  2.1. Приходи от допълнителна стопанска дейност и/или наеми 4880,60 2.2. Приходи от парични дарения   книги   2.3. Приходи от членски внос 334,00         ОБЩО РАЗХОДИ за 2023 г.,    101722,27 лв.  1. Разходи за заплати и осигуровки 69531,78  2. Разходи за книги и абонамент 131,00        3. Разходи за стопанска издръжка 14478,25  4. Разходи за материали и външни услуги 17581,24   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)