Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 257

РЕШЕНИЕ № 257
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 161, прието с Протокол №10/17.04.2008 г. на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. До отпечатването и пускането в продажба на абонаментните карти с цените, предвидени в Решение № 161, прието с Протокол №10/17.04.2008 г. на Общински съвет Русе, но не по-късно от 01.08.2008 г., изплащането на средствата от Общинския бюджет за компенсиране на безплатните и с допълнителни намаления пътувания на определени категории пътници да се извършва, съгласно действащата, до приемане на Решение № 161, Наредба № 14 на ОбС Русе.