Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 258 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 79 от АПК и чл. 8 от ЗНА, чл. 21, ал. 2, във вр. с ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Русе реши: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, както следва:

§1. Чл.59, т.51.1в придобива следната редакция: За ползване на тенис кортове в Парк на младежта от граждани на свободен достъп в делнични дни от 08:00 часа до 17:00 часа – 11,67 лв. на час.

§2. Чл.59, т.51.2в придобива следната редакция: За ползване на тенис кортове в Парк на младежта от ученици в делнични ди и от 08:00 часа до I 7:00 часа – 10 лв. на час.

§3.Чл.59, т.51.3в придобива следната редакция: За ползване на тенис кортове в Парк на младежта от ученици и граждани на свободен достъп в делнични дни от 17:00 часа до 21 00 часа, както и през целия ден в събота и неделя – 15 лв. на час.

§4. Чл.59. т.51.4в придобива следната редакция: За ползване на 7 и 8 корт в Парк на младежта (източно от централен корт) през делнични дни от 08:00 часа до 17:00 часа от лицензирани спортни клубове за тренировъчни занимания на лица до 18-годишна възраст – 8.34 лв. на час.

§5. В чл.59 се добавя нова т.51, 5в, както следва: За ползване на 7 и 8 корт в Парк на младежта (източно от централен корт) през делнични дни от 17:00 часа до 21:00 часа, както

и пред целия ден и събота и неделя от лицензирани спортни клубове за тренировъчни занимания на лица до 18-годишна възраст – 12,50 лв. на час.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)