Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 258

РЕШЕНИЕ № 258
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Определя доплащане от 0,80 лв. на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите по вътрешноградски линии № 10 и № 16 от Общинската транспортна схема за извънградската територия до провеждането на конкурс за разпределение на линиите, съгласно Наредба № 2 на МТС. Сумите за тези доплащания са от транспортните субсидии, заложени в бюджета на Общината за настоящата 2008 г.