Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 259

РЕШЕНИЕ № 259
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Задължава Кмета на Община Русе да назначи комисия в състав от 5 общински съветници и 2 служители на общината, която да се запознае детайлно с инвестиционната програма на „ЕГГЕД – БГ” АД и да предложи проект за акционерно споразумение на общинския съвет в срок 25.08.20008 г.
2. Общинска администрация да изготви сравнителен анализ на законосъобразните методи за управление на публична общинска собственост – контактна мрежа, с оглед възможността за ползване на търговски дружества и да го внесе в срок 25.08.2008 г.