Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 26 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1, ал. 3 и ал 4 и  чл. 18, ал. 1 от Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Страхил Веселинов Карапчански от длъжността Председател на Управителния съвет и от членство в Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“.
  2. Освобождава Ирена Ангелова Петрова от членство в Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
  3. Избира Кристина Мирославова Маринова за член на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух до изтичане на мандата на съвета
  4. Избира  Златомира Тодорова Стефанова за член и Председател на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ до изтичане на мандата на съвета.
  5. Отменя чл.16, ал.4 от Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)