Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 261 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

 На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 2 от ЗЗРК и чл. 59, ал. 1, т. 17а.1, т. 1.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Държавна опера – Русе да използва безвъзмездно голямата зала на Доходно здание и зала „Европа“, считано от приемане на настоящото решение до пълното възстановяване на сградата с административен адрес: гр. Русе, пл. „Света Троица“ № 7, по график, съгласуван от директорите на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, на Държавна опера – Русе и на ОП „Русе Арт“ и утвърден от кмета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)