Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 261

РЕШЕНИЕ № 261

Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т.2 , и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе , Общинският съвет реши:

         1. Приема промяна на План-сметката за разходване на ТБО за 2008 година, приета с  Решение № 78/ 28.02.2008 г. на ОбС – Русе, отразена в приложените Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение 1

 

 

било

става

1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

0

0

2.

За събиране на битовите отпадъци и

 

 

 

 

 

транспортирането до депа

 

 

 

2784972

2784972

2.1.

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

2446305

2446305

2.1.1.

гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/

 

 

2320000

2320000

2.1.3.

гр. Русе -/разделно събиране/

 

 

 

0

0

2.1.4.

ДЗС

 

 

 

 

 

9911

9911

2.1.5.

Средна кула

 

 

 

 

72812

72812

2.1.6.

Долапите

 

 

 

 

 

38628

38628

       2.1.7.

Чифлика

 

 

 

 

 

4954

4954

2.2.

За кметствата

 

 

 

 

338667

338667

2.2.1.

Мартен

 

 

 

 

 

52135

52135

2.2.2.

Николово

 

 

 

 

 

62056

62056

2.2.3.

Тетово

 

 

 

 

 

37970

37970

2.2.4.

Ново село

 

 

 

 

28755

28755

2.2.5.

Сандрово

 

 

 

 

 

49259

49259

2.2.6.

Червена вода

 

 

 

 

31804

31804

2.2.7.

Хотанца

 

 

 

 

 

7645

7645

2.2.8.

Просена

 

 

 

 

 

13090

13090

2.2.9.

Семерджиево

 

 

 

 

21764

21764

2.2.10.

Басарбово

 

 

 

 

21179

21179

2.2.11.

Долно Абланово

 

 

 

 

7474

7474

2.2.12.

Ястребово

 

 

 

 

5536

5536

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

 

 

 

територията на община Русе

 

 

750000

750000

     3.1.

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

650000

650000

3.1.1.

Експлоатационни разходи за регионално депо Русе

 

600000

600000

3.1.2.

Стопанисване и мониторинг на старо сметище

 

50000

50000

3.2.

Поддържане на незакрити селски сметища – Община Русе

100000

100000

4.

За почистване на уличните платна,площадите, алеите и

 

 

 

други територии предназначени за обществено ползване

3611210

3761210

          4.1.

гр. Русе

 

 

 

 

 

3193610

3343610

        4.1.1.

За поддържане чистотата

 

 

 

2325130

2475130

        4.1.2.

Селеметя

 

 

 

 

 

50000

50000

        4.1.3.

За снегопочистване на входно- изходните магистрали в

 

 

 

чертите на града, общинския дял от средствата,

 

 

 

 

останалата част се осигурява от ИА „Пътища“

 

185000

185000

       4.1.4.

Товарене и изнасяне на сняг

 

 

 

200000

200000

        4.1.5.

Почистване на междублоковите пространства

 

300000

300000

        4.1.6.

За поддържане и почистване на уличните отоци

 

80000

80000

        4.1.7.

Средна кула

 

 

 

 

22880

22880

        4.1.8.

Долапите

 

 

 

 

 

20400

20400

 4.1.9.

Обр. Чифлик

 

 

 

 

3600

3600

        4.1.10.

ДЗС

 

 

 

 

 

6600

6600

          4.2.

Кметства

 

 

 

 

 

217600

217600

        4.2.1.

Мартен

 

 

 

 

 

37100

37100

        4.2.2.

Николово

 

 

 

 

 

26300

26300

        4.2.3.

Тетово

 

 

 

 

 

18500

18500

        4.2.4.

Ново село

 

 

 

 

21600

21600

        4.2.5.

Сандрово

 

 

 

 

 

17000

17000

        4.2.6.

Червена вода

 

 

 

 

20100

20100

        4.2.7.

Хотанца

 

 

 

 

 

10100

10100

        4.2.8.

Просена

 

 

 

 

 

12300

12300

        4.2.9.

Семерджиево

 

 

 

 

22900

22900

      4.2.10.

Басарбово

 

 

 

 

15500

15500

      4.2.11.

Долно Абланово

 

 

 

 

8900

8900

      4.2.12.

Ястребово

 

 

 

 

7300

7300

4.3.

Почистване на замърсени с отпадъци площи

 

200000

200000

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

7146182

7296182

 

Приложение 2

 

 

 

 

било

става

  1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

55275

70290

         1.1.

гр. Русе

и кварталите

 

 

 

45100

45100

      1.1.1.

За гр. Русе – кошчета

 

 

 

44000

44000

           1.1.2.  

Долапите

 

 

 

 

 

550

550

1.1.3

ср кула

 

 

 

 

 

550

550

         1.2.

За кметствата

 

 

 

 

10175

25190

      1.2.1.

Мартен

 

 

 

 

 

550

550

      1.2.2.

Николово

 

 

 

 

 

2750

2750

      1.2.3.

Тетово

 

 

 

 

 

550

550

      1.2.4.

Ново село

 

 

 

 

 

550

550

      1.2.5.

Сандрово

 

 

 

 

 

550

550

      1.2.6.

Червена вода

 

 

 

 

 

550

15565

      1.2.7.

Хотанца