Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 264 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по проект „Красива България”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектни предложения по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” и по Мярка М02-02 „Занимални за деца на родители, работещи в администрация”.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури минимум 10 % съфинансиране на всяко проектно предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)