Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 265

РЕШЕНИЕ № 265
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение № 124, прието с Протокол № 8/13.03.2008 г. на Общински съвет – Русе, като избира за нов член на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция „ОСУРЕ”от Общинска администрация – Русе – Атила Росенов Минев, Зам.-кмет по Устройчиво развитие и евроинтеграция.