Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 266 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68а, ал.4 от ЗСВ, във връзка с чл.68б, т.2 от ЗСВ, общинският съвет реши:

  1. Определя следните кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Русе, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1 – Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели  
Даяна Йорданова Бодурова
Ива Иванова Начева
Диана Денчева Христова
Галя Николова Миланова
Росица Дончева Янкова
Валентин Димитров Лилов
Янина Трифонова Андреева
Татяна Димитрова Дончева
Лили Каменова Стоева
Мирослав Красимиров Русев
Розалия Генчева Мирчева-Вичева
Десислава Бориславова Йорданова
Силвия Димова Филева
Игнат Цветанов Игнатов
Галина Светославова Цвяткова
Елизабет Мирославова Цвяткова
Васил Тодоров Василев
Иван Стойков Стефанов
Десислава Красимирова Величкова
Виолета Косева Стефанова
Светла Петрова Джаджева
Радина Йорданова Трифонова
Мария Лазарова Енева
Галя Иванова Даскалова
Вася Станчева Шаповалова
Марияна Цвяткова Върбанова
Ивайло Богданов Върбанов
Атанас Тодоров Маринов
Евелина Бойчева Маринова
Красимир Йорданов Петков
Илия Иванов Илиев
Йорданка Величкова Тодорова
Стоян Александров Суванджиев
Александър Ивайлов Иванов
Наталия Минева Тодорова
Недко Пенчев Недев
Митко Станев Станев
Росица Кирилова Пашова-Минчева
Веселина Николаева Василева
Иринка Стоянова Неделчева
Елка Рашкова Чавдарова
Люба Николова Модева
Татяна Ангелова Йорданова
Велина Пенева Митева
Галина Марианова Радкова
Галина Маркова Шопова
Димитър Ангелов Тодоров
Весела Стефанова Иванова
Виргиния Велкова Шишкова
Явор Евгениев Маринов
Ваня Георгиева Атанасова
Дияна Георгиева Пенчева
Светлана Василева Стефанова
Павлин Валентинов Петров
Екатерина Владимирова Маринова
Мария Славова Димитрова
Михаела Петева Тодорова
Иван Гецов Георгиев
Петя Ангелова Димитрова
Нели Николаева Йорданова
Юлиана Георгиева Иванова
Ирина Янкова Радославова
Ина Пламенова Стойнова-Шаркова
Рени Петрова Иванова
Петър Ленинов Соколов
Нела Веселинова Димитрова
Милена Тиханова Цонева
Димитринка Стоянова Маринова
Стефка Александрова Русинова
Светлана Кънчева Бонева
Диана Ангелова Тодорова
Лидия Петрова Николова
Даниел Никифоров Нанков
Магдалена Йорданова Георгиева
Владислав Николаев Нанов
Петя Илиева Минчева
Александър Петров Димитров
Петя Христова Георгиева
Владислав Динков Кръстев
Диана Василева Митева
Даниела Иванова Колева
Радостина Станиславова Пашева
Виолета Иванова ЙоницоваКлара Богданова Лакова
Людмила Георгиева Атанасова
Гергана Илиева Георгиева
Пресиана Борисова Данева
Илия Георгиев Костов
Магдалена Цонева Пазарджиева
Ирина Йорданова Зебелянова
Петя Николова Грозева
Деяна Ангелова Стойкова
Валерия Стефанова ГорнячкаВеселина Йорданова АнтоноваПламен Симеонов Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)