Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 269

РЕШЕНИЕ № 269
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава име на две улици в ЖК”ЗДРАВЕЦ” в гр. Русе – „ДУНАВСКИ КЪТ” и „ДРЯНОВСКА”.
2. Дава име на улица в местността „Разсадник” в землището на с.Червена вода – „Детелина”.
3.Задължава кмета на ОБЩИНА РУСЕ да уведоми органите на МВР, поделенията на ВИК и ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ за именуваната улица.