Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 27 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 27
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за 51-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2011 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!