Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 270

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 31 ал. 3 от Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе, чл. 7 ал. 1 т. 1 и чл. 7 ал. 4 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)