Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 270

РЕШЕНИЕ № 270
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет –Русе реши:

1. Задължава общинска администрация до месец октомври да внесе актуализиран вариант на Наредба № 4 на ОбС – Русе, съобразен с действащото законодателство, както и проект за нова наредба, която да регламентира стопанисването и отглеждането на домашни и безстопанствени животни на територията на Община Русе.