Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 271 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Предлага на Президента на Република България да опрости държавното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-12/12.03.2020 г., което държавата има спрямо К. С. И.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)