Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 271

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 т. 1 , чл.7 ал. 2 т. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 7 ал.4 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе.
1. Запазват се определените зони за разполагане на преместваеми обекти:
1.1 Запазва се определеното зониране за разполагане на преместваеми обекти със специфични правила съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:
– Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;
– Зона „Б” – пл. “Свобода”;
– Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
– Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”
– Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата
– Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
– Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета п-ка/ в к-с “Изток”.
– Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”
– Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост
1.2. Запазват се определените обществени озеленени площи по чл. 62 ал. 9 от ЗУТ и чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/
1.3. Запазват се определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани
от „Общински пазари” ЕООД – Русе
– в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2,
– в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета,
– в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160,
– в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”,
– в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”
1.4. Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго”, при градинката на ул. „Хан Крум” пред Младежкия център, зад градинката срещу Градските хали – в зона В2
2. Запазва се местоположението и функционирането на по-голямата част от съществуващите преместваеми обекти като местоположение, премахват се някои от тях поради настъпили промени в устройствената среда и икономическите условия, както и се определят ограничен брой нови места за разполагане на такива, по постъпили искания от физически и юридически лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)