Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 272 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г., съгласно приложение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            (Пламен Рашев)