Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 272

РЕШЕНИЕ № 272
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема Наредба 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Русе.