Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 273

РЕШЕНИЕ № 273
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 5 от ЗУТ , Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе.