Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 275

РЕШЕНИЕ № 275
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задължението за осигурителни вноски в размер на 8 999.57 лева на Йорданка Александрова Овчарова от гр.Русе, ул. „Доростол” № 81, бл.”Росица”, вх. Б, ет.5.