Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 276 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русереши:

  1. Освобождава Мирослава Маркова като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
    1. Избира Кристиян Вълчев – директор дирекция „Общинска и етажна собственост“ за член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)