Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 276

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Закрива филиала на Домашен социален патронаж – гр. Русе в с. Тетово, считано от 01.08.2012 г., като дейността за предоставяне на храна /приготвяне и доставка/ на потребителите от с. Ново село и с. Тетово се извършва от Домашен социален патронаж гр. Русе.
2. Трудовите отношения с работниците от филиала в с. Тетово да се уредят по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение 1 от Кодекса на труда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)