Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 277 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава Списък на имотите частна общинска собственост – социални жилища, подлежащи на задължително застраховане през 2025 г., срещу застрахователните рискове природни бедствия и земетресения.

СПИСЪК НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

 
АОС
Местоположение на имотаПолзвател
АдресВходEтажAп.
110133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 1А1ОП ОТСЖ
210133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 1А1аОП ОТСЖ
310133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 1А2ОП ОТСЖ
410133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 1А2аОП ОТСЖ
510133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 2А3ОП ОТСЖ
610133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 2А4ОП ОТСЖ
710133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 2А5ОП ОТСЖ
810133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 2А6ОП ОТСЖ
910133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 3А7ОП ОТСЖ
1010133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 3А8ОП ОТСЖ
1110133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 3А9ОП ОТСЖ
1210133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 3А10ОП ОТСЖ
1310133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 4А11ОП ОТСЖ
1410133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 4А12ОП ОТСЖ
1510133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 4А13ОП ОТСЖ
1610133 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 4А14ОП ОТСЖ
1710128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №331Б1ОП ОТСЖ
1810128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №331Б1аОП ОТСЖ
1910128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №331Б1бОП ОТСЖ
2010128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №332Б2ОП ОТСЖ
2110128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №332Б3ОП ОТСЖ
2210128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №332Б4ОП ОТСЖ
2310128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №333Б5ОП ОТСЖ
2410128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №333Б6ОП ОТСЖ
2510128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №333Б7ОП ОТСЖ
2610128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №334Б8ОП ОТСЖ
2710128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №334Б9ОП ОТСЖ
2810128 от 2021гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №334Б10 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)