Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 277

РЕШЕНИЕ № 277
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Утвърждава средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” , 718,04 лева , считано от 01.07.2008 г.

2. Необходимите средства за реализация на т.1 от решението в размер на 338 010 лева, да бъдат осигурени чрез корекция на бюджета , в частта „Местни дейности”, както следва:
– дейност 619 § 1020 – /-/ 338 010 лева;
– дофинансиране на дейност 122 § 0100 – /+/ 287 810лева;
§ 0551 – /+/ 36 500 лева;
§ 0560 – /+/ 9 400 лева;
§ 0580 – /+/ 4 300 лева.
338 010 лева