Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 278

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29, ал.1 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на Приложение № 17 „Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи за 2012г.” утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г., както следва:
По Приложение №17
Функция „Общи държавни служби” – Община Русе
1. Дарина Милкова Попова – длъжност „Технически изпълнител-хигиенист„ – новоназначена по ПМС №66 – карта;
2. Данка Иванова Златева – длъжност „Технически изпълнител-хигиенист” – от билети на карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)