Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 279

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.40, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

Утвърждава промяна на списъка с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г., както следва:
1. От 01.07.2012г. 1. От 01.07.2012г. отпадат като второстепенни разпоредители:
1.1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
– Общински радиоцентър Директор
1.2. Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Други дейности по икономиката”
– ОП АРТ Директор
– ОП „Доходно здание” Директор
2. От 01.07.2012 г. включване на нов второстепенен разпоредител без статут на юридическо лице
– Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Други дейности по икономиката”
ОП „Русе арт” Директор

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)