Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 28 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 28
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 52-то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2012, съгласно Приложение № 1 (резюме на проекта и предварителна програма).
2. Приема проекто-бюджета за 52-то издание на МФ Мартенски музикални дни” през 2012, съгласно Приложение 2 и Приложение 3 (проекто-бюджет и финансов анализ)
3. Възлага на Кмета на Общината да представи след приключването на фестивала отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!