Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 280

РЕШЕНИЕ № 280
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Коригира план-сметката на Програма „СПОРТ – 2008”, както следва:
– Раздел 3 „Състезания под егидата на Община Русе” било 291 250 лв. /се намалявя с 10 000 лв. от т. 3 Международен турнир по спортни танци/ и става 281 250 лв.
– Раздел 6 „ Резерв” било 20 450, става 30 450 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе, след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет Русе, да се разпорежда със средствата по Раздел 6 „ Резерв” от Програма „СПОРТ – 2008”.