Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 281

РЕШЕНИЕ № 281
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
Общинска администрация:
Отдел „Екология”- новоназначени служители
Мария Тодорова Николаева – контрольор – билети, считано от 01.09.2008 г.
Силвия Венциславова Георгиева – контрольор – билети, считано от 01.09.2008 г.
Функция „Образование”
ЦДГ „Щастливо детство” Сандрово – Даниела Колева Иванова – Директор – билети, считано от 01.07.2008 г. на мястото на Албена Стоилова Александрова – напуснала.
ЦДГ „Звънче” Червена вода
Екатерина Чернева Неделчева – преназначена на длъжност ЗАС /Домакин – билети, считано от 01.09.2008 г.
Милка Димитрова Рачева – преназначена от длъжност ЗАС /Домакин на длъжност счетоводител на мястото на Маргарита Йорданова Йорданова – билети
СОУ „Възраждане” – Елка Стоянова Георгиева – гл.счетоводител – билети, считано от 01.09.2008 г. на мястото на Веселка Йонкова Владимирова – напуснала