Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 283

РЕШЕНИЕ № 283
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.23 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за обявяване на конкурси за избор на управители на общински търговски дружества.