Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 285

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.
На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дата за провеждане на заседания на ОбС – Русе за месец септември и четвъртото тримесечие на 2012 г., както следва:
– 20.09.2012 г.
– 18.10.2012 г.
– 15.11.2012 г.
– 13.12.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)