Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 286

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл.7, ал. 4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на: СТАНИМИР ЗАРЕХ САРКИС, ЕГН: 035013****.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)