Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 29 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 29
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

Изтеглете цялото решение от тук!