Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 29 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе и кметовете на кметствата, считано от 09.11.2015 г., както следва:

 
№ по ред
Кмет на ……………….
Брой жители по постоянен адрес към  15.09. 2015 г
Максимална основна месечна заплата съгласно ПМС№ 67 от 2010 г.
/лв./
Индивидуална основна месечна заплата, считано
от 09.11.2015 г.
/лв./
 
1
 
община Русе
 
168363
 
2700
 
2100
2
кметство гр.Мартен
3723
1650
1150
3
кметство с.Николово
2758
1650
1130
4
кметство с.Тетово
2164
1400
1100
5
кметство с.Червена вода
1250
1400
1050
6
кметство с.Семерджиево
1315
1400
1050
7
кметство с.Бъзън
1310
1400
1050
8
кметство с.Басарбово
1213
1400
1050
9
кметство с.Сандрово
1222
1400
1050
10
кметство с.Ново село
1146
1400
1050
11
кметство с.Хотанца
837
1400
1000
12
кметство с.Просена
569
1400
970
13
кметство с.Ястребово
431
1300
900
14
кметство с.Долно Абланово
169
1300
800
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)