Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 290

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане, което държавата има спрямо Ивайло Илиев Илиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)