Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 292 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 1 от Наредба №34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта, Общински съвет – Русе реши:

Приема актуализация на местоположението, броя на местата на таксиметровите стоянки и обозначаването им  в гр. Русе отразени в Приложение 1 към настоящето предложение, като:

 1. Закрива таксиметрови стоянки, както следва:
  1. На ул. „Рига“, странично при бл. Ивайло;
  1. На бул. „Гоце Делчев“ преди бул. „Васил Левски“;
  1. На ул. Ат. Буров – Американското пазарче
 • Намаляват се местата на таксиметровите стоянки намиращи се на:
  • Ул. „Цар Калоян“ в ляво при Транспортна болница от 3 бр. стават 2 бр.;
  • Ул. „Чипровци“ след спирка „Стадион Дунав“ от 4 бр. стават 3 бр.;
  • Бул. „Липник“ пред бл. „Чавдар войвода“ в локалното платно от 5 бр. стават 3 бр.;
  • Изхода на хотел „Рига“ след бариерата в дясно от 6 бр. стават 3 бр.;
  • Ул. „Гео Милев“, западно от СОУ „Васил Левски“ от 5 бр. стават 4 бр.
 • Преместват се таксиметровите стоянки, както следва:
  • На ул. „Студентска“ в дясно, преди кръстовището с ул. „Янтра“ пред търговските обекти намиращи се срещу втори корпус на Русенски университет, която да действа като стоянка в часовете от 07:00 до 19:00 часа с 5 бр. места;
  • От ул. „Цветница“ да се премести в улицата между блок БДЖ и Покрит пазар с 5 бр. места;
  • На бул. „Христо Ботев“ в посока Центъра преди изхода от Печатни платки с 5 бр. места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК

НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СТОЯНКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РУСЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТОЯНКИТЕБр. места
1.На бул. „Цар Освободител“ в посока СБА след ул. „Болярска“ /начало след м-на за дънкови облекла/5    
2.По бул. „Цар Освободител“ пред Автогара-Юг по посока Мелницата /начало пред аптеката/5
3Кв. Дружба 3 на ул. „Даме Груев“ пред бл.105
4.Кв. Дружба 3, след обръщалото на тролейбусите-посока Печатни платки3
5.Кв. Дружба 3, пред бл. 65
6.Кв. Чародейка-Г-Юг  на ул. „Тодор Икономов“– срещу денонощния паркинг8
7.На ул. „Чипровци“ след спирка „Стадион Дунав“3
8.По ул. „Чипровци-пробива“ пред пощата по посока  ОУ „Олимпи Панов“5
9.На ул. „Студентска“ в дясно, преди кръстовището с ул. „Янтра“ пред търговските обекти намиращи се срещу втори корпус на Русенски университет, която да действа като стоянка в часовете от 07:00 до 19:005
10.На ул.  „Скопие“ при  ул. „Доростол“5
11.На ул. „Янтра“ при ул. „Доростол“4
12.Дом на културата – Механотехникума6
13.На аварийното тролейбусно обръщало пред „Арда“6
14.На изхода на хотел Рига след бариерата в дясно3
15.На ул. „Борисова“-преди Икономическия техникум в посока ЖП гара8
16.Пред Исторически музей2
17.На ул. „Борисова“- след сп. Централна гара5
18.На ул. „Борисова“ – бл. „Пушкин“2
19.На ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между ул. „П. Д. Петков“ и ул. „Ангел Кънчев“7
20.При ПП Успех3
21.По бул.  „Хр. Ботев“ в посока Центъра преди изхода от Печатни платки5
 22.Паркинга на МОЛ Русе6
23.Кв. Здравец на ул. „Захари Стоянов” в посока Олимп на 50 м преди кръстовището5
24.Кв. Здравец-Изток, пред бл. Явор в посока КАТ на локалното платно3
25.В дясно на улицата между блок БДЖ и покрития пазар5
26.Пред бл. „Мара Гидик“ на ул. „Н. Петков“2
27.На ул. „Цар Калоян“  в ляво при Транспортна болница2
28.На бул. „Липник“ пред бл. „Чавдар войвода“  в локалното платно3
29.При п. в. Охлюва3
30.На ул. „Николаевска“ пред Стоматологията, около входа2
31.На ул. „Захари Стоянов“ срещу комплекс „Радилон“2
32.На ул. „Муткурова“ в ляво преди кръстовището с ул. „П.Д.Петков“, която да действа като таксиметрова стоянка в часовете от 07:00 до 21:003
33.Пред ДКЦ-1 – ул. „Независимост“10
34.На ул. „Борисова“ посока център, между ул. „Мария Луиза“ и ул. „Панайот Хитов“5
35.На бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Тинтява“3
36.В кв. Здравец-Изток, около Енергетиците (блокове) в посока КАТ на тротоара успоредно на локалното платно5
37.На ул. „Олимпи Панов“ 3-те служебни абонамента на Община Русе и 2-та служебни абонамента на юридическо лице, да действат като таксиметрова стоянка от 19:00 до 08:005
38.На централна ЖП гара 3 бр. на паркинга между Централна ЖП гара и Автогара-Юг, 2 бр. срещу Митницата и 5 бр. на паркинга срещу Пощата.10
39.На ул. Братислава на паркинг срещу служебен вход МБАЛ Медика5
40.Ул. Гео Милев, западно от СОУ „Васил Левски“4

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)