Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 292

РЕШЕНИЕ № 292

Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

  1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”  както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

1

   71

Астарджийка

Велико Йорданов Маринов

245,00

   2

   72

Астарджийка

Н-ци на Лефтер Сандев Георгиев

231,00

3

73

Астарджийка

Стоян Иванов Милев

220,00

4

74

Астарджийка

Н-ци на Кирил Стоянов Митев

211,00

5

75

Астарджийка

Н-ци на Благовест Христов Димитров

220,00

   6

8

Кадишева нива

Стоянка Христова Иванова

753,00

   7

68

Кадишева нива

Борис Михайлов Райков

694,00

   8

305

Над езерото

Стоянка Ангелова Цонева

227,00

   9

235

Люляците- КР181

Иван Ганчев Недялков и Стефан Иванов Ганев

231,00

10

91

Барбуков трап

Добринка Димова Добрева и Филко Димов Семов

191,00

11

925

Люляците- КР501

Н-ци на Йордан Петков Пенчев

188,00

12

926

Люляците- КР501

Кирил Григоров Станков

152,00

13

275

Сметище

Дико Дочев Дичев

336,00

14

270

Сметище

Павел Георгиев Маринов

374,00

15

271

Сметище

Иван Минев Иванов

315,00

16

272

Сметище

Ангел Цонев Минков

311,00

17

273

Сметище

Никола Алексиев Ангелов

319,00

18

274

Сметище

Велико Христов Иванов

326,00

19

278

Сметище

Миню Цонев Минев

330,00

20

279

Сметище

Семо Иванов Семов

344,00

21

281

Сметище

Велико Ганев Тодоров

344,00

22

282

Сметище

Валентина Костадинова Панайотова

339,00

23

283

Сметище

Ружа Петрова Бориславова

334,00

24

284

Сметище

Иванка Пенчева Великова

330,00

25

287

Сметище

Димитър Петров Димитров

284,00

26

288

Сметище

Стефан Ангелов Стефанов

455,00

27

289

Сметище

Горчо Цанев Марков

350,00

28

290

Сметище

Пламен Симеонов Ковачев

367,00

29

291

Сметище

Кина Тодорова Атанасова

375,00

30

4

Х.Генова чешма

Добри Димитров Петров и Петранка Димитрова Шорова

741,00

31

5

Х.Генова чешма

Николай Димитров Колев и Димитър Колев Пелтеков

954,00

32

1474

Караманлийка

Надя Златанова Златанова

499,00

33

1476

Караманлийка

Стефан Рашков Христов

678,00

34

258

Сметище

Тодор Тодоров Тодоров

362,00

35

260

Сметище

Марин Пеев Радков

419,00

36

35

Люляците

Христо Пенев Инджов

84,00

37

472

Астарджийка

Юлия Върбанова Пейчева

216,00

38

478

Астарджийка

Василка Калинова Василева

232,00

39

479

Астарджийка

Димитър Миланов Стойков

243,00

40

480

Астарджийка

Иванка Димитрова Йорданова

310,00

41

481

Астарджийка

Иванка Петрова Кирова-Цонева

203,00

42

482

Астарджийка

Ивайло Минков Цочев

229,00

43

483

Астарджийка

Доцка Великова Йорданова

217,00

44

484

Астарджийка

Денчо Бонев  Русев

207,00

45

487

Астарджийка

Димитричка Йорданова Цанкова

242,00

46

488

Астарджийка

Красимир Йовчев Киров и Спас Йорданов Малчев

346,00

47

1634

 Батмиш 5

Илия Цветанов Тодоров

 288,00