Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 293 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 3 и ал. 4, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.), Общинският съвет реши:

1. Разрешава промяната в наименованието на целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе, считано от 01.08.2016 г., както следва:

БИЛО – ОДЗ/ЦДГ
СТАВА – ДГ
 1.  
ОДЗ „Приказен свят“
ДГ „Приказен свят“
 1.  
ОДЗ „Райна Княгиня“
ДГ „Райна Княгиня“
 1.  
ОДЗ „Синчец“
ДГ „Синчец“
 1.  
ОДЗ „Снежанка“
ДГ „Снежанка“
 1.  
ЦДГ „Детелина“
ДГ „Детелина“
 1.  
ЦДГ „Звездица“
ДГ „Звездица“
 1.  
ЦДГ „Здравец“
ДГ „Здравец“
 1.  
ЦДГ „Зора“
ДГ „Зора“
 1.  
ЦДГ „Иглика“
ДГ „Иглика“
 1.  
ЦДГ „Незабравка“
ДГ „Незабравка“
 1.  
ЦДГ „Пинокио“
ДГ „Пинокио“
 1.  
ЦДГ „Пролет“
ДГ „Пролет“
 1.  
ЦДГ „Радост“
ДГ „Радост“
 1.  
ЦДГ „Ралица“
ДГ „Ралица“
 1.  
ЦДГ „Роза“
ДГ „Роза“
 1.  
ЦДГ „Русалка“
ДГ „Русалка“
 1.  
ЦДГ „Слънце“
ДГ „Слънце“
 1.  
ЦДГ „Червената шапчица“
ДГ „Червената шапчица“
 1.  
ЦДГ „Чучулига“
ДГ „Чучулига“

 
2. Задължава кмета на Община Русе да издаде заповед за извършената промяна по т. 1 от Решението на Общински съвет Русе.
3. След 01.08.2016 г. в ДГ „Приказен свят“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Синчец“ и ДГ „Снежанка“ продължава функционирането на яслени групи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)