Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 293

РЕШЕНИЕ № 293
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и 3 от ЗОС, чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

1. Обявява имоти в гр. Русе, както следва:
1.1.. ПИ с идентификатор 63427.7.727 в жк “Здравец-изток” с площ 2 495 кв.м.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.2.5627 в жк “Възраждане” с площ 3 200 кв.м.,
за имоти-публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имоти- публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.