Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 295 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1.         Одобрява договор за сътрудничество между Община Русе, УМБАЛ „Канев“ АД и УМБАЛ „Медика“ ЕООД за реализиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Общинско училище за бъдещи и настоящи родители“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)