Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 296 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Възлага на представителите на Община Русе в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД да предложат на заседание и да гласуват „за” изготвянето от лицензиран оценител на оценка за справедлива пазарна стойност на Подземни гаражи, с РЗП 31 070 кв.м., с отстъпено право на строеж, апортирано в капитала на „Проект Русе” АД, която да бъде представена на Кмета на Община Русе.
2. Възлага на представителите на Община Русе в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД да предложат на заседание и да гласуват „за” изготвянето от лицензиран оценител на оценка за справедлива пазарна стойност на Спортна зала, с РЗП 24 706 кв.м., с отстъпено право на строеж, апортирано в капитала на „Проект Русе” АД, която да бъде представена на Кмета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)