Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 296 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта, Общинският съвет реши:

1. Закрива таксиметрови стоянки, както следва:
1.1. На бул. „Цар Освободител“ в посока Халите преди ул. „Болярска“ приета с 4 броя паркоместа;
1.2. На ул. „Чипровци“ преди кафе „Жорела“ на 30 м от кръстовището с ул. „Тича“ приета с 3 броя паркоместа;
1.3. На бул. „Липник“ при МОЛ Русе на локалното платно приета с 10 броя паркоместа;
1.4. На ул. „Доростол“ след сп. „Братя Миладинови“ приета с 2 броя паркоместа;
1.5. При РУ „Ангел Кънчев“, вляво от централното стълбище приета с 3 броя паркоместа;
1.6. На бул. „Скобелев“ след сп. МГ „Баба Тонка“ приета с 2 броя паркоместа;
1.7. В кв. Здравец пред к-с „Стефани“ на ул. „Захари Стоянов“ приета с 5 броя паркоместа;
1.8. При ПП „Успех“ след портала приета с 4 броя паркоместа;
1.9. В кв. Дружба 1, при бл.7 приета с 5 броя паркоместа;
1.10. На ул. „Независимост” преди п-га на МБАЛ приета с 4 броя паркоместа;
1.11. На ул. „Дебър“ /пред “Строител 94”/ приета с 3 броя паркоместа;
1.12. На ул. „Воден“ /странично на бл. Плиска/ приета с 5 броя паркоместа;
1.13. На гара Разпределителна приета с 3 броя паркоместа;
1.14. На бул. „Скобелев“ посока кръговото (преди сп. СБА) приета с 2 броя паркоместа;
2. Увеличават се местата на таксиметровите стоянки намиращи се на:
2.1. Аварийното тролейбусно обръщало пред „Арда“ от 4 бр. стават общо 6 бр.;
2.2. Ул. „Войводова“ при бул. „Фердинанд“ от 4 бр. стават общо 6 бр.;
2.3. Ул. „П. Д. Петков“ – вляво при ул. „Раковска“ от 5 бр. стават общо 10 бр.;
2.4. На бул. „Хр. Ботев“ в посока Центъра на изхода от Печатни платки от 2 бр. стават общо 5 бр.;
2.5. При п.в. Охлюва от 3 бр. стават общо 5 бр.;
2.6. Централна ЖП гара /паркинга до стълбището за автогарата и вляво от жп гарата/ от 8 бр. стават общо 15 бр.;
3. Паркоместа на такси стоянката в Кв. Здравец-Изток, пред бл.Явор в посока КАТ на локалното платно се намаляват от 5 бр. на 3 бр.;

4. Да се обособят таксиметрови стоянки:
4.1. На ул. „Славянска“, след пл. „Елиас Канети“ – вляво на платното с 4 броя паркоместа;
4.2. На ул. „Николаевска“ пред Кабел комерс с 2 броя паркоместа;
4.3. На ул. „Николаевска“ на пл. „Левски“ с 4 броя паркоместа;
4.4. На ул. „Ат. Буров“ – Американското пазарче с 2 броя паркоместа;
4.5. На ул. „Олимпи Панов“ с 2 броя паркоместа;
4.6. На бул. „Придунавски“ при ул. „Н. Палаузов“ на уширението (площадчето) с 3 броя паркоместа;
4.7. В кв. Здравец-Изток, ул. „Байкал“ посока Олимп (пред Митницата) с 5 броя паркоместа;
4.8. В кв. Дружба 1, западно от СОУ „Васил Левски“ с 5 броя паркоместа;
4.9. На ул. „Студентска“ след кръстовището с ул. „Янтра“ вляво на тротоара с 3 броя паркоместа;
4.10. На паркинга на МОЛ Русе с 6 броя паркоместа;
5. Направените изменения да се отразят в Приложение № 1 за утвърдените такси- стоянки към Решение №645 Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.
6. Стоянките да се маркират и обозначат, при спазване на чл.130 от Наредба № 18/23.07.01 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок пред Административен съд – Русе от неговото съобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)