Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 298 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 и чл. 15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Център за психично здраве – Русе” ЕООД да инвестира получения счетоводен резултат – печалба към 30.06.2012 г. (първото шестмесечие на 2012 г.) в размер на 79 760.81 лв. за проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)