Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 298

РЕШЕНИЕ № 298
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет – Русе реши:

І. Дава съгласието си Община Русе, като собственик на гори и земи от горския фонд на Република България да стане член на “Асоциация на общински гори”.
ІІ. Определя за представители на Община Русе в Общото събрание на “Асоциация на Общински гори” на 25.09.2008 год. в гр. Самоков както следва:
1. Александър Неделчев – зам.-кмет на Община Русе за делегат;
2. Борислава Братоева – директор на дирекция “ОбС” към Община Русе за зам.-делегат.